005. Tympanum: royal titulary of Hatshepsut (erased) and window

Bibliography:

  • Pawlicki Franciszek, Skarby architektury starożytnego Egiptu: Królewskie świątynie w Deir el-Bahari, Warszawa 2000, 111, fig. 107