007. Door frame: royal titulary of Hatshepsut (replaced with Thutmose II)

Bibliography:

  • Kaczor Teresa, Historia badań i konserwacji architektury w świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari / Hatshepsut’s Temple in Deir el-Bahari – history of research and restoration, in: Kościuk Jacek (ed.), Non Solum Villæ. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Medekszy, Wrocław 2010, 171, fig. 18
  • Karkowski Janusz, The Temple of Hatshepsut. The Solar Complex, Deir el-Bahari VI, Varsovie 2003, 239–241, pl. 44