225. Hatshepsut ← and Thutmose III ← censing before barks of the Theban Triad → placed in a bark station on a socle, priests ←, acrobats ← and royal statues ←

Hatshepsut ← (replaced with an offering table) and Thutmose III ← censing before barks of the Theban Triad → (restored) placed in a bark station on a socle, behind Hatshepsut and Thutmose III one register of priests, two registers of acrobats ← (restored) and two registers of royal statues ← , behind the barks priests ← (restored) and royal statues ← in two registers.

Bibliography:

  • Białostocka Olga, Rozważania na temat przedstawień posągów królewskich w świątyniach tebańskich 18 dynastii, unpublished MA thesis, Warsaw University, Warszawa 2003, 37–38, figs 13a-b, 14a-b
  • Pawlicki Franciszek, Skarby architektury starożytnego Egiptu: Królewskie świątynie w Deir el-Bahari, Warszawa 2000, 88, fig. 79