004. Thutmose III → and Hatshepsut → (changed to the text) behind the bark of Amun → (restored) with priests → and royal statues →

Thutmose III → and Hatshepsut → (replaced with a text) behind the bark of Amun → (restored) carried on shoulders of priests, below the bark priests → (restored) with offerings and standards, before the bark royal statues → and priests → (restored) with standards.

Bibliography:

  • Białostocka Olga, Rozważania na temat przedstawień posągów królewskich w świątyniach tebańskich 18 dynastii, unpublished MA thesis, Warsaw University, Warszawa 2003, 39-41, figs 17a-b